Nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia bảo hiểm xã hội

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận...

151 liên quan

Chính thức quyết việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 2019

Chính thức quyết việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách...

1 liên quan

Bổ sung 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước 2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách...

10 liên quan

Tăng gần 140.000 tỉ đồng vào nguồn thu ngân sách nhà nước

Theo nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành, dự toán thu ngân sách nhà nước trung ương năm 2019...

174 liên quan

Dành gần 13.000 tỷ từ ngân sách để cải cách tiền lương

Trong hơn 49.000 tỷ tiền tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019, có gần 13.000 tỷ được dành...

10 liên quan

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào...

51 liên quan

Ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước

UB Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà...

10 liên quan

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà...

10 liên quan

Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế để phù hợp...

14 liên quan

Kho bạc Nhà nước - chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Cách đây 30 năm, để đáp ứng công cuộc đổi mới theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ VI, ngày...

270 liên quan

Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 27-3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức...

215 liên quan

Tuyên truyền tốt để thúc đẩy chất lượng công tác cán bộ

Ngày 3-2-2020, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội, Tổng Bí...

58 liên quan

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp...

1 liên quan

Thước đo đánh giá cán bộ

Quy định số 214-QĐ/TƯ về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành...

234 liên quan

Ngành Tài chính chủ động nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10/1/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ...

56 liên quan

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về: 'Tập trung xây dựng đội ngũ...

9 liên quan

Đánh giá cán bộ, công chức: Bằng cấp hay năng lực?

Bằng cấp không song hành với năng lực là câu chuyện dài ở nhiều cơ quan mà nguyên nhân chính là do việc...

102 liên quan

Nhớ lại những ngày tham gia chuẩn bị Nghị quyết Trung ương về 'phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới'

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (từ ngày 19 đến ngày 22/4/2001 ở Hà Nội), thực hiện...

Để 'tam nông' thực sự vững như kiềng ba chân

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông) luôn được Đảng ta quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương,...

2044 liên quan

Nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà...

233 liên quan

Infographic: Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Nghị quyết số 28 - NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội đã đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể...

679 liên quan

Công tác cán bộ phải được công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh

Ngày 28-10, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học 'Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh...

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình khóa II

Sáng 22/10, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ, công chức, viên...

2 liên quan

Để đại hội không có chạy chức

LTS: Từ đầu tháng 11-2019, Thành ủy TPHCM sẽ định kỳ tổ chức gặp gỡ nhân dân để lắng nghe ý kiến, góp ý...

119 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo bước đột phá lịch sử

Ngày 19-10, tại tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm...

2044 liên quan

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới thành thế mạnh của đất nước

Thủ tướng yêu cầu xây dựng nông thôn mới không chỉ ở đồng bằng mà còn cần thực hiện ở miền núi, xã đảo,...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 19/10, tại Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm...

11 liên quan

Bổ sung hơn 11.900 tỉ đồng cho các dự án quan trọng

Ngày 18-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 791 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước...

2 liên quan

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Sáng 28/9, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng...

2044 liên quan

Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới sau năm 2020

Từ một tỉnh nông nghiệp nghèo khó, Hà Tĩnh đã vươn lên để thay đổi cơ cấu kinh tế và đặc biệt là tạo ra...

2044 liên quan

Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm chạy chức, chạy quyền

Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc...

7 liên quan

Xử lý hình sự đơn vị không khắc phục nợ BHXH

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải...

Xử lý hình sự đơn vị không khắc phục nợ BHXH

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập...

Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Quy định nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm, bảo đảm công tác cán bộ...

119 liên quan

Khẩn trương hoàn thiện đề án cải cách tiền lương

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trong buổi giao ban công việc đầu năm.

323 liên quan

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

Đến 2021, Nhà nước không can thiệp vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, nhưng sẽ có mức lương tối thiểu,...

187 liên quan

Nhân sự khóa XIII: Nếu làm bài bản, hạn chế 'lươn, chạch' lọt quy hoạch!

Với sự chuẩn bị bài bản của Trung ương về nhân sự cho Đại hội XIII, bước đầu khắc phục được tình trạng 'mua...

Khó chặn được 'tham nhũng vặt' khi lương cán bộ không đủ sống?

Ông Lê Thanh Vân cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khó có thể chặn đứng được tham nhũng vặt khi mức lương...

Làm thất bại thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngay sau khi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong...

2 liên quan

Lợi ích thiết thực của dân - điều quan trọng nhất

Lãnh đạo mang lại lợi ích thiết thực cho dân, sẽ làm cho dân tin Đảng, tin chế độ. Muốn mang lại lợi ích...

Công tác xây dựng Đảng tại Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế

Nội hàm giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, đảng viên cả về lý luận chính trị và chuyên môn, về tư...

17 liên quan

Dân vận: Cầu nối 'ý Đảng' - 'lòng dân'

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'. Thấm nhuần tư tưởng của...

279 liên quan

Kiểm soát quyền lực

Trong nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến cơ chế kiểm soát quyền lực và hình ảnh...

81 liên quan

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 6-10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên bế mạc tại hội trường.

79 liên quan

TBT Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để QH bầu Chủ tịch nước

Trung ương đã bầu bổ sung thêm hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm ông Võ Thái Nguyên và ông Trần...

Hội nghị Trung ương 8: Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu...

XDNTM ở Hà Tĩnh gắn với khắc phục sự cố môi trường biển

Ngày 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã...