UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8

UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam, Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông...

70 liên quan

Đồng thuận

Đồng thuận

1 liên quan

Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị Trung ương

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung...

8 liên quan

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 6-10, ngay sau khi Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc, Ban Tuyên giáo...

8 liên quan

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng

Trong năm 2019, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với...

1 liên quan

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên bế mạc tại Hà Nội.

8 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban...

8 liên quan

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 1 Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 2 Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Ảnh 3

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chiều 6/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp Phiên bế mạc...

58 liên quan

Hội nghị Trung ương 8 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương 8 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung...

8 liên quan

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết...

Hội nghị TƯ 8: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hội nghị TƯ 8: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,...

69 liên quan

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

155 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng - Ảnh 1 Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng - Ảnh 2 Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng - Ảnh 3

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng

Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận về Báo cáo tình hình kinh...

6 liên quan

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Hội nghị TW 8

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Hội nghị TW 8

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

58 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

40 liên quan

Sáng nay, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, 2-10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

40 liên quan

Sáng nay, 2/10, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, 2/10, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, 2/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

40 liên quan