Giải pháp góp phần phát triển bền vững ngành hàng hải

Giải pháp góp phần phát triển bền vững ngành hàng hải

Ngành hàng hải khẳng định việc triển khai tốt các quy định của Công ước MARPOL và các phụ lục sẽ góp phần...

3 liên quan

Quốc hội thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quốc hội thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Đầu giờ sáng nay, 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 với 99,33%...

3 liên quan

Bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển

Bảo đảm năng lực xử lý tốt các tình huống trên biển

Đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung ương yêu cầu xây dựng lực...

3 liên quan

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Ngày 22-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội...

3 liên quan

Quân khu 7 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Quân khu 7 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 17/10, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

4 liên quan

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Đảng ủy cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị...

91 liên quan

UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8
UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 1 UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 2 UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 3

UBTƯ MTTQ Việt Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam, Đảng ủy cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông...

91 liên quan

Đồng thuận

Đồng thuận

3 liên quan

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đánh giá về kết quả kinh tế - xã hội

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đánh giá về kết quả kinh tế - xã hội

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được...

2 liên quan

Ban hành nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Ban hành nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Đó là thông tin được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 8, ngày...

15 liên quan

Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị Trung ương

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung...

13 liên quan

Tháng 12 sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư

Tháng 12 sẽ lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư

Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương...

13 liên quan

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 6-10, ngay sau khi Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc, Ban Tuyên giáo...

13 liên quan

Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau năm ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, chiều 6-10, Hội nghị lần thứ tám Ban...

13 liên quan

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng

Trong năm 2019, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với...

1 liên quan

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Buổi họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức...

13 liên quan

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp phiên bế mạc tại Hà Nội.

13 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban...

13 liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban...

13 liên quan

Hình ảnh phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 8
Hình ảnh phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 1 Hình ảnh phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 2 Hình ảnh phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh 3

Hình ảnh phiên họp bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Chiều nay (6/10), Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp Phiên...

13 liên quan

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chiều 6/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp Phiên bế mạc...

45 liên quan

Hội nghị Trung ương 8 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương 8 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung...

13 liên quan

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8

Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết...

3 liên quan

Hội nghị TƯ 8: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hội nghị TƯ 8: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,...

95 liên quan

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

165 liên quan

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII: Kinh tế-xã hội có nhiều tín hiệu đáng mừng

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII: Kinh tế-xã hội có nhiều tín hiệu đáng mừng

Sáng 3-10, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tiếp tục tiến hành Hội nghị lần thứ tám với...

49 liên quan

Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - Ảnh 1 Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - Ảnh 2 Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước - Ảnh 3

Hội nghị Trung ương 8 thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Sáng 3/10/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo...

109 liên quan

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng

Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận về Báo cáo tình hình kinh...

8 liên quan

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Hội nghị TW 8

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Hội nghị TW 8

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể...

45 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

49 liên quan

Sáng nay, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, 2-10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

49 liên quan

Sáng nay, 2/10, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, 2/10, khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng nay, 2/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

49 liên quan