Công đoàn Cơ quan LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

Công đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và gia đình cho toàn...

18 liên quan

Giới thiệu Dự thảo 'Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý'

Giới thiệu Dự thảo 'Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý'

Tối 29/9 Khoa Địa lý Trường ĐHSP Huế - ĐH Huế đã tổ chức giới thiệu dự thảo 'Chương trình giáo dục phổ thông...

8 liên quan

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân

Nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân

Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương tối 16-9, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi tìm...

33 liên quan

Phấn đấu 100% tổ chức đoàn trong quân đội có mô hình hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Bộ Quốc phòng vừa ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án 'Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp...

Còn nhiều 'khoảng trống'

Còn nhiều 'khoảng trống'

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng ý thức...

1 liên quan

Để nông dân là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Để nông dân là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Chú trọng hơn nữa việc tập hợp, vận động, giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của hội viên; chăm...