Điểm sáng nông thôn mới: Bài cuối - Tạo đà vững chắc phát triển nông nghiệp

Điểm sáng nông thôn mới: Bài cuối - Tạo đà vững chắc phát triển nông nghiệp

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ quan...

2 liên quan

Để hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả...

Để hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả...

LTS: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành...

3 liên quan

Huyện Đan Phượng: Phát triển kinh tế xã điểm kiểu mẫu

Huyện Đan Phượng: Phát triển kinh tế xã điểm kiểu mẫu

Năm 2017, huyện Đan Phượng lựa chọn 3 xã: Đan Phượng, Song Phượng và Liên Trung thí điểm xây dựng nông thôn...

Nông nghiệp công nghệ cao huyện Đan Phượng cần được gỡ khó

Nông nghiệp công nghệ cao huyện Đan Phượng cần được gỡ khó

Là một trong những huyện đi đầu TP về ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào nông nghiệp, song huyện Đan Phượng...

1 liên quan

Đầu tư ứng dụng khoa học vào nông nghiệp: Ít vốn, thiếu đồng bộ

Đầu tư ứng dụng khoa học vào nông nghiệp: Ít vốn, thiếu đồng bộ

ng dụng khoa học vào nông nghiệp là yếu tố quan trọng để thay đổi nhận thức của nông dân trong phát triển...

2 liên quan

'Chạy đua' cùng mục tiêu mới

'Chạy đua' cùng mục tiêu mới

Sau 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, từ xuất phát điểm không xã nào đạt đủ 19 tiêu chí, đến nay toàn...

2 liên quan