Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị bền vững

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị bền vững

Hàng trăm câu hỏi được gửi đến buổi Giao lưu - Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: 'Văn hóa doanh nhân quyết định...

8 liên quan

Phát động Cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Phát động Cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Nhìn lại chặng đường 24 năm (15/5/1995 - 15/5/2019) hình thành, đổi mới và phát triển, chiều nay (14/5), Hiệp...

8 liên quan

Phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp từ các hiệp hội

Phát huy vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp từ các hiệp hội

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội....

8 liên quan

Văn hóa là nguồn gốc cốt lõi để doanh nghiệp phát triển

Văn hóa là nguồn gốc cốt lõi để doanh nghiệp phát triển

Một doanh nghiệp thiếu vốn có thể đi vay, thiếu chiến lược có thể mời tư vấn, thiếu nhân sự thì tuyển dụng,...

8 liên quan

Văn hóa doanh nghiệp Việt chưa được xây dựng đúng tầm

Văn hóa doanh nghiệp Việt chưa được xây dựng đúng tầm

Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay nhìn chung chưa tương xứng với tầm quan trọng và vai...

8 liên quan