Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi phô mai nhiễm E.coli nhập khẩu từ Pháp

Bộ Công Thương yêu cầu thu hồi phô mai nhiễm E.coli nhập khẩu từ Pháp

Bộ Công Thương vừa đưa ra yêu cầu thu hồi và khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm phô...

10 liên quan

Bộ Công Thương khuyến cáo phô mai sữa dê nhập khẩu nhiễm khuẩn

Bộ Công Thương khuyến cáo phô mai sữa dê nhập khẩu nhiễm khuẩn

Bộ Công Thương vừa có khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm phô mai từ sữa dê mang tên...

1 liên quan

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Ban Thư ký Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) vừa gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của...

1 liên quan

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.Coli

Ban Thư ký Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) vừa gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của...

10 liên quan

Thu hồi pho mai Pháp nhiễm khuẩn Ecoli

Thu hồi pho mai Pháp nhiễm khuẩn Ecoli

Bộ Công Thương vừa có yêu cầu thu hồi sản phẩm phomai VALENCAY AOC AFFINE HARDY nhập khẩu từ Pháp vì nhiễm...

10 liên quan

Thu hồi sản phẩm phomai nhiễm khuẩn nhập khẩu từ Pháp

Thu hồi sản phẩm phomai nhiễm khuẩn nhập khẩu từ Pháp

Sản phẩm phomai nhập khẩu bị nhiễm khuẩn Ecoli có tên là HARDY AFFINEUR.

1 liên quan

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp

Thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp

Bộ Công thương thông báo: Áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với từng lô hàng sản phẩm phô mai nhập khẩu...

10 liên quan