Domesco 2 năm liền nhận Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

1 liên quan

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019 gọi tên doanh nghiệp nào

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019 gọi tên doanh nghiệp nào

Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine vừa tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp...

Tân Hiệp Phát được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

Tối ngày 10/07, tại TP.HCM, HR Asia Magazine đã tổ chức chương trình HR Asia Award 2019 và vinh danh 'Nơi...

14 liên quan

Các doanh nghiệp của Việt Nam lọt vào danh sách nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019

Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine vừa tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp...

33 liên quan

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019 gọi tên doanh nghiệp nào?

Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine vừa tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp...

Tân Hiệp Phát được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

Tối ngày 10/07, tại Thành phố Hồ Chí Minh, HR Asia Magazine đã tổ chức chương trình HR Asia Award 2019 và...

Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019 gọi tên doanh nghiệp nào?

Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine vừa tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp...