Mở rộng hệ thống cảnh báo sốt xuất huyết từ Việt Nam sang một số nước

Mở rộng hệ thống cảnh báo sốt xuất huyết từ Việt Nam sang một số nước

Sốt xuất huyết là bệnh do virus từ muỗi gây ra và có tốc độ lây truyền nhanh nhất trên thế giới. Bệnh đã có...

Anh hỗ trợ Việt Nam chống sốt xuất huyết bằng số liệu vệ tinh

Anh hỗ trợ Việt Nam chống sốt xuất huyết bằng số liệu vệ tinh

Dự án 'Hệ thống dự báo mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh' (dự án D-MOSS) đưa ra các đánh giá...

8 liên quan

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết ở Việt Nam

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp...

8 liên quan

Hệ thống dự báo sớm sốt xuất huyết sẽ có mặt tại Việt Nam

Ngày 19-3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp...

1 liên quan

Sử dụng số liệu quan trắc vệ tinh để... phòng, chống sốt xuất huyết

Chiều 19/3, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp cùng một...

8 liên quan

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Công ty...

8 liên quan

Sáng kiến mới giúp nâng cao hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết

Hiện chưa có hệ thống cảnh báo sớm nào ở Việt Nam dự đoán khả năng các đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết.