Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đoàn kết, sáng tạo, tăng hiệu quả hoạt động

Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đoàn kết, sáng tạo, tăng hiệu quả hoạt động

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn...

2 liên quan

Những giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

Với mục tiêu xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) trở thành tổ chức truyền tải điện tiên...

1 liên quan

Nhiệt điện Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2016-2020

Nhiệt điện Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2016-2020

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển (ĐTPT) giai...

1 liên quan

Nhiệt điện Quảng Ninh nỗ lực hoàn thành kế hoạch 5 năm

Nhiệt điện Quảng Ninh nỗ lực hoàn thành kế hoạch 5 năm

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (2016-2020), Công ty...

1 liên quan

Nhiệt điện Bà Rịa - Chuyển biến tích cực nhờ Cổ phần hóa

Nhiệt điện Bà Rịa - Chuyển biến tích cực nhờ Cổ phần hóa

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) là một trong những đơn vị được cổ phần hóa đầu tiên trong Tập đoàn Điện...

1 liên quan

Nhiệt điện Thái Bình: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Nhiệt điện Thái Bình: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng...

1 liên quan

Đột phá ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh tại Điện lực Bắc Ninh

Đột phá ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh tại Điện lực Bắc Ninh

Công ty Điện lực Bắc Ninh là một trong những đơn vị đi đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)...

11 liên quan

Công ty Điện lực Bắc Ninh: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh

Công ty Điện lực Bắc Ninh: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 trong công tác điều hành lưới điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh...

11 liên quan

'Trái ngọt' từ ứng dụng công nghệ 4.0

'Trái ngọt' từ ứng dụng công nghệ 4.0

Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đang ứng dụng triệt để các phần mềm do Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và Tổng công...

1 liên quan

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tăng cường các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2020.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tăng cường các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2020.

1 liên quan

Nhiệt điện Phú Mỹ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Nhiệt điện Phú Mỹ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 'Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm...

2 liên quan

PC Kiên Giang: Đưa công nghệ số vào quản lý, vận hành

PC Kiên Giang: Đưa công nghệ số vào quản lý, vận hành

Để nâng hiệu quả, năng suất chất lượng phục vụ khách hàng, những năm qua, Công ty Điện lực Kiên Giang (PC...

EVN Tích cực ứng dụng CMCN4.0 vào sản xuất, kinh doanh, vận hành

Chính phủ đang đặt mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, chia sẻ...

2 liên quan

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1, của Tổng...

1 liên quan

Đổi mới công nghệ: Vốn không phải là yếu tố quyết định

Đổi mới công nghệ: Vốn không phải là yếu tố quyết định

Đổi mới công nghệ là một trong những biện pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất, chất...

2 liên quan

Nhiệt điện Thái Bình: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Nhiệt điện Thái Bình: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 'Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm...

2 liên quan

Chuyển đổi số: Chuẩn bị nguồn lực

Chuyển đổi số: Chuẩn bị nguồn lực

Để thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thành lập...

164 liên quan

Chuyển đổi số - Bài 3: Chuẩn bị nguồn lực

Chuyển đổi số - Bài 3: Chuẩn bị nguồn lực

Việc chuyển đổi số và sự vào cuộc nhanh chóng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ EVN mà...

7 liên quan

Chuyển đổi số - Bài 2: EVN triển khai cách đây 20 năm

Chuyển đổi số - Bài 2: EVN triển khai cách đây 20 năm

Với EVN, hành trình chuyển đổi số được bắt đầu rất sớm, cách đây khoảng 20 năm, với bước 'đột phá' đầu tiên...

7 liên quan

Sê San: 10 năm điện sáng từ vùng sâu

Sê San: 10 năm điện sáng từ vùng sâu

Xuân này, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San vừa tròn 10 tuổi. 10 năm thắp lên ánh điện từ vùng sâu không...

1 liên quan

Hoàn thành nhiều phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh điện

Hoàn thành nhiều phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh điện

Trong năm 2019, Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - EVNICT đã hoàn thành nhiều phần mềm...

7 liên quan

Công ty điện lực Thanh Hóa tri ân khách hàng năm 2019

Công ty điện lực Thanh Hóa tri ân khách hàng năm 2019

Sáng 20 - 12, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2019. Dự hội nghị có đồng...

3 liên quan

Chiến lược tinh gọn bộ máy quản trị nhân sự với HRMS Go

Chiến lược tinh gọn bộ máy quản trị nhân sự với HRMS Go

HRMS Consulting mang đến Việt Nam công nghệ quản lý đột phá, hỗ trợ thiết lập 'tư duy toàn cầu', giúp doanh...

1 liên quan