Sumitomo Life đầu tư thêm 173 triệu USD mua cổ phần Bảo Việt

Sumitomo Life đầu tư thêm 173 triệu USD mua cổ phần Bảo Việt

Ngày 18-12, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) cho biết và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính...

20 liên quan

Bất ngờ Sumitomo Life đầu tư thêm 173 triệu USD mua hơn 41 triệu cổ phần Tập đoàn Bảo Việt

Bất ngờ Sumitomo Life đầu tư thêm 173 triệu USD mua hơn 41 triệu cổ phần Tập đoàn Bảo Việt

Sumitomo Life vừa đầu tư 173 triệu USD mua thêm 5,91% cổ phần Tập đoàn Bảo Việt (BVH), nâng tỷ lệ sở hữu tại...

20 liên quan

Sumitomo Life đầu tư thêm 173 triệu USD mua hơn 41 triệu cổ phần Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 18/12/2019, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính...

Gần 6% cổ phần của Bảo Việt về tay Sumitomo Life với giá cao hơn 30% thị giá

Sumitomo Life vừa chi 4.012 tỷ đồng (173 triệu USD) để mua hơn 41,4 triệu cổ phiếu BVH, tương ứng mức giá...

20 liên quan

Sumitomo Life chi thêm hơn 4.000 tỷ đồng mua hơn 41 triệu cổ phần Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố thông tin về việc cổ đông tổ chức lớn thứ hai, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ...

20 liên quan

Sumitomo Life chi 173 triệu USD chính thức nắm 22,09% tại Tập đoàn Bảo Việt

Sumitomo Life đã chi 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, nâng tỷ...

2 liên quan