Hà Nội: Phấn đấu có 80 - 90% số hợp tác xã đang hoạt động thuộc diện tốt, khá

Hà Nội: Phấn đấu có 80 - 90% số hợp tác xã đang hoạt động thuộc diện tốt, khá

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND, triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp...

399 liên quan

Điểm sáng phát triển kinh tế hợp tác xã

Điểm sáng phát triển kinh tế hợp tác xã

Đề án phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn sau 2 năm triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, đóng góp...

7 liên quan

Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã

Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã

Xác định tầm quan trọng của kinh tế tập thể, những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm đổi mới nhận thức về...

399 liên quan

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã và đang là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Bắc Giang đang phấn đấu....

399 liên quan

Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế

Những tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 250 nghìn hội viên hội phụ nữ, trong đó có hơn 46 nghìn...

399 liên quan