Những ngọn cờ đầu...

Những ngọn cờ đầu...

Hòa bình lập lại, cùng 'chia lửa' với tiền tuyến miền Nam, hậu phương miền Bắc luôn 'chắc tay súng, vững...

Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa

Sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa

Thanh Hóa - vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí chiến lược về nhiều mặt, trong suốt quá trình xây dựng...

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng khối đại đoàn...

159 liên quan

Yên Trường - nơi Bác về thăm

Yên Trường - nơi Bác về thăm

Trên những con đường về xã Yên Trường (Yên Định) rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu. Không khí mừng kỷ niệm...

1906 liên quan

Câu chuyện của những kỷ vật thiêng liêng về Bác

Câu chuyện của những kỷ vật thiêng liêng về Bác

Đến thăm Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) vào những ngày tháng 9 lịch sử, chúng...

Yên Định xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Yên Định xứng đáng là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Ngày 11–12-1961, Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường, xã Yên Trường (Yên Định) – ngọn cờ Đại Phong của tỉnh. Đây...

Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa

Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thanh Hóa

Trong tầm nhìn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quan...

Vị thế chiến lược của Thanh Hóa trong tầm nhìn, nhận định của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước

Vị thế chiến lược của Thanh Hóa trong tầm nhìn, nhận định của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước

Trong trường kỳ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa luôn giữ vai trò là một địa...

Lấy dân làm gốc

Lấy dân làm gốc

Tư tưởng 'lấy dân làm gốc' được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người khẳng định:...

277 liên quan