Kiểm toán Việt Nam đề nghị hợp tác với Kiểm toán Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Kiểm toán Việt Nam đề nghị hợp tác với Kiểm toán Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đề nghị thời gian tới, Kiểm toán hai nước Việt Nam - Trung...

146 liên quan

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc khẳng định, để phát huy những thành quả hợp tác giữa Kiểm toán...

146 liên quan

Bế mạc Đại hội ASOSAI 14: Thống nhất tăng cường kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Bế mạc Đại hội ASOSAI 14: Thống nhất tăng cường kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Chiều 22/9 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước họp báo kết thúc Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu...

12 liên quan

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam hội đàm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc

Chiều 22/9, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc hội đàm với Tổng thư ký ASOSAI kiêm Tổng Kiểm toán...

8 liên quan

Đề xuất kiểm toán nghĩa vụ người nộp thuế để chống chuyển giá

Đề xuất kiểm toán nghĩa vụ người nộp thuế để chống chuyển giá

Một đề xuất đang được Kiểm toán Nhà nước tính tới đưa vào Luật Kiểm toán Nhà nước là kiểm toán việc quản lý...

11 liên quan

ASOSAI 14: Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Trung Quốc

ASOSAI 14: Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Trung Quốc

Bên lề Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14), chiều 22/9, tại Hà Nội, Tổng Kiểm...

8 liên quan

Bế mạc Đại hội ASOSAI 14: Hướng tới sự phát triển và sáng tạo

Bế mạc Đại hội ASOSAI 14: Hướng tới sự phát triển và sáng tạo

Chiều 22/9, Kiểm toán Nhà nước họp báo kết thúc Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI)...

12 liên quan

ASOSAI 14: Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 53 thông qua nhiều nội dung quan trọng

ASOSAI 14: Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 53 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 22/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á 14 (ASOSAI 14), Cuộc...

11 liên quan

Hướng tới nền tài chính công ổn định, bền vững

Hướng tới nền tài chính công ổn định, bền vững

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc chiều 19/9 chính thức nhận chuyển giao chức Chủ tịch Tổ chức...

146 liên quan

Tăng cường kiểm toán môi trường để phát triển bền vững

Tăng cường kiểm toán môi trường để phát triển bền vững

Tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất Đại hội ASOSAI 14 diễn ra chiều 19/9, 'Kiểm toán môi trường' là chủ đề...

146 liên quan