Tạm dừng tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Tạm dừng tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Chiều 25/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 7749/UBND-TM4 về việc tạm dừng việc triển khai các...

6 liên quan

Dừng điều chỉnh tăng mức giá vé tham qua Hạ Long

Dừng điều chỉnh tăng mức giá vé tham qua Hạ Long

Đề án điều chỉnh mức phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long của tỉnh Quảng Ninh đã bị tạm dừng để đảm bảo...

72 liên quan

Dự kiến tăng phí tham quan vịnh Hạ Long tới hơn 70% phải dừng lại

Dự kiến tăng phí tham quan vịnh Hạ Long tới hơn 70% phải dừng lại

Ngày 25/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản về việc tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh tăng phí...

72 liên quan

Dự kiến tăng phí tham quan vịnh Hạ Long tới hơn 70% phải dừng lại

Dự kiến tăng phí tham quan vịnh Hạ Long tới hơn 70% phải dừng lại

Ngày 25/10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản về việc tạm dừng việc triển khai các bước điều chỉnh tăng phí...

72 liên quan

Quảng Ninh dừng triển khai tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

Quảng Ninh dừng triển khai tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

Ngày 25-10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 7749/UBND-TM4 về việc tạm dừng việc triển khai các...

72 liên quan

Tạm dừng triển khai tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

Tạm dừng triển khai tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

Chiều 25-10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 7749/UBND-TM4 về việc tạm dừng việc triển khai các...

72 liên quan