Quỹ VIISA đầu tư vào công ty bảo mật SecurityBox Việt Nam

Quỹ VIISA đầu tư vào công ty bảo mật SecurityBox Việt Nam

Công ty an ninh mạng SecurityBox vừa chính thức công bố hợp tác cùng Quỹ đầu tư VIISA nhằm đẩy mạnh tốc độ...

1 liên quan

VIISA kết nối startup gọi vốn

VIISA kết nối startup gọi vốn

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) do FPT Ventures, Dragon Capital và Hanwha Investment & Securities...

VIISA đặt mục tiêu hỗ trợ startup gọi vốn 5 triệu USD trong năm nay

VIISA đặt mục tiêu hỗ trợ startup gọi vốn 5 triệu USD trong năm nay

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) vừa kết thúc Ngày hội Đầu tư lần thứ 3 tại Tp. Hồ Chí Minh, có 3...

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam 'tiếp sức' cho start-up gọi vốn

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam 'tiếp sức' cho start-up gọi vốn

Các start-up xuất sắc của Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp khóa 3 của Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đã...

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam kết nối start-up gọi vốn

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam kết nối start-up gọi vốn

Vừa qua, tại Ngày hội Đầu tư lần thứ 3, 6 start-up xuất sắc nhất trong Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp là...

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp tuyển chọn startup để đầu tư

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp tuyển chọn startup để đầu tư

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) do FPT Ventures, Dragon Capital và Hanwha Investment & Securities...

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đào tạo kỹ năng cho startup gọi vốn

Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam đào tạo kỹ năng cho startup gọi vốn

Mỗi startup đã được VIISA lựa chọn sẽ được cấp 15.000 USD tiền mặt và các dịch vụ văn phòng khác đi kèm, đào...