Bị truy thu thuế khủng, vì sao Heineken 'chưa đồng thuận'?

Bị truy thu thuế khủng, vì sao Heineken 'chưa đồng thuận'?

Khẳng định đã nộp khoản thuế bị truy thu, Heineken APAC cho biết chưa đồng thuận với cơ sở đánh giá của Tổng...

16 liên quan

Heineken nói đã nộp đủ 916 tỉ đồng tiền truy thu thuế nhưng 'chưa đồng thuận'

Heineken nói đã nộp đủ 916 tỉ đồng tiền truy thu thuế nhưng 'chưa đồng thuận'

Heineken đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt...

16 liên quan

Heineken nói gì về khoản thuế hơn 900 tỷ đồng bị truy thu?

Đại diện Heineken châu Á - Thái Bình Dương cho biết doanh nghiệp đã nộp đầy đủ thuế bị truy thu liên quan...

16 liên quan

Heineken nói gì về việc bị truy thu hơn 917 tỷ đồng tiền thuế?

Khẳng định đã nộp khoản thuế bị truy thu, Heineken APAC cho biết chưa đồng thuận với cơ sở đánh giá của Tổng...

16 liên quan

Bị truy thu hơn 917 tỷ đồng tiền thuế, Heineken nói gì?

Heineken khẳng định đã nộp đầy đủ khoản 917 tỷ đồng thuế bị truy thu song chưa đồng thuận với cơ sở đánh giá...

16 liên quan