Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bãi nhiệm tất cả các chức vụ của Đại đức Thích Trú...

43 liên quan

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm các chức vụ trong Giáo hội

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm các chức vụ trong Giáo hội

Ngày 12.7, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của...

43 liên quan

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Không còn giữ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo trung ương và địa phương, đại đức Thích Trúc Thái Minh...

43 liên quan

Trụ trì chùa Ba Vàng bị tước hết các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trụ trì chùa Ba Vàng bị tước hết các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại đức Thích Trú Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã không còn giữ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt...

43 liên quan

Bị bãi nhiệm nhiều chức vụ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn là trụ trì chùa Ba Vàng

Bị bãi nhiệm nhiều chức vụ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn là trụ trì chùa Ba Vàng

Các thành viên Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhất trí bãi nhiệm các chức...

43 liên quan

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của đại đức...

43 liên quan

Chính thức bãi nhiệm chức vụ trong Giáo hội của sư Thích Trúc Thái Minh

Chính thức bãi nhiệm chức vụ trong Giáo hội của sư Thích Trúc Thái Minh

Việc bãi nhiệm chức vụ trong Giáo hội của sư Thích Trúc Thái Minh vừa được đưa ra tại Hội nghị Ban Thường...

43 liên quan

Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội

Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của đại đức Thích...

5 liên quan

'Giáo hội không dung túng cho chức sắc có vi phạm'

'Giáo hội không dung túng cho chức sắc có vi phạm'

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định không có hiện tượng 'chùa BOT' hay 'cá nhân góp vốn xây chùa để kinh...

4 liên quan