Những con đường chính dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 2

Những con đường chính dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 2

Những chính sách dưới đây của các nước lớn đã đẩy toàn thế giới vào Thế chiến Hai.

Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague'

Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague'

Khi đại diện của Anh và Pháp cho phép Đức Quốc xã chia cắt Tiệp Khắc bằng Hiệp ước Munich để sáp nhập phần...

2 liên quan

Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague'
Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague' - Ảnh 1
Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague' - Ảnh 2
Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague' - Ảnh 3

Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague'

Khi đại diện của Anh và Pháp cho phép Đức Quốc xã chia cắt Tiệp Khắc bằng Hiệp ước Munich để sáp nhập phần...

2 liên quan

Ông Putin sắp xuất bản tài liệu quý về Thế Chiến 2

Ông Putin sắp xuất bản tài liệu quý về Thế Chiến 2

Bài báo do đích thân Tổng thống Nga viết sẽ đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng của xu hướng viết lại lịch...

1 liên quan

Ông Putin: Người Nga đã hành xử khác châu Âu

Ông Putin: Người Nga đã hành xử khác châu Âu

Theo lời Tổng thống Nga, lãnh đạo Stalin từ đầu đã có quan điểm thắng thắn về Đức Quốc xã và Hiệp ước...

Ông Putin lo lắng nhất điều gì năm 2020?

Ông Putin lo lắng nhất điều gì năm 2020?

Nga sẽ kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng phát-xít Đức năm 2020 nhưng đầy lo ngại về Châu Âu xảo biện về vai...

Ông Putin nói thẳng và hiệp ước thực sự gây Thế chiến

Ông Putin nói thẳng và hiệp ước thực sự gây Thế chiến

Châu Âu chỉ trích Liên Xô đã ký hiệp ước Molotov-Ribbentrop với Đức Quốc xã gây nên Thế chiến II nhưng họ...

1 liên quan