Bài toán về đào tạo nguồn nhân lực và thiết kế lại chính sách ASXH

Bài toán về đào tạo nguồn nhân lực và thiết kế lại chính sách ASXH

Theo dự báo, trong hai thập niên tới, 56% số lao động tại năm nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) sẽ đối mặt...

Hệ thống an sinh xã hội 'chạy đua' với thay đổi trong CMCN 4.0

Hệ thống an sinh xã hội 'chạy đua' với thay đổi trong CMCN 4.0

Theo dự báo, trong hai thập niên tới, 56% số lao động tại năm nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) sẽ đối mặt...

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN

VH- Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) được xem là cơ hội phát triển, tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp...

Nguy cơ mất việc làm đang tăng cao trong một số lĩnh vực truyền thống

Nguy cơ mất việc làm đang tăng cao trong một số lĩnh vực truyền thống

Dự báo, trong 2 thập niên tới, 56% lao động tại 5 nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) sẽ đối mặt nguy cơ mất...

Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA lần thứ 35

Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA lần thứ 35

Từ ngày 18 - 19.9.2018 diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội ASXH ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35) tại Nha Trang...

Lồng ghép bình đẳng giới trong an sinh xã hội

Lồng ghép bình đẳng giới trong an sinh xã hội

Phụ nữ cũng có xu hướng chịu đựng nhiều hơn từ việc thiếu cân bằng cuộc sống công việc, có thể dẫn đến căng...

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẵn sàng cho hội nghị an sinh xã hội ASEAN

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẵn sàng cho hội nghị an sinh xã hội ASEAN

Các nội dung, chương trình chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (ASSA) khu vực ASEAN...

3 liên quan

BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018 - 2019

BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018 - 2019

Theo dự kiến, Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA 35) sẽ diễn ra trong 2 ngày 18...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam

Hội nghị ASSA 35 có chủ đề 'Cơ hội và thách thức của hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh cuộc cách...