Kiến nghị tăng mức phạt với hành vi vi phạm quyền tác giả

Kiến nghị tăng mức phạt với hành vi vi phạm quyền tác giả

Tại Diễn đàn DN Việt Nam thường niên 2018, có 70 nhóm vấn đề cần xem xét, sửa đổi đã được gửi tới các Bộ,...

8 liên quan

Hiến kế xóa bỏ trở ngại cho doanh nghiệp

Hiến kế xóa bỏ trở ngại cho doanh nghiệp

Thương mại thế giới đang thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Việt Nam...

11 liên quan

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đang rời Trung Quốc nhưng có chọn Việt Nam?

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đang rời Trung Quốc nhưng có chọn Việt Nam?

Tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn, minh bạch và ổn định hơn sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy thu hút doanh...

12 liên quan

Gánh nặng thuế, hải quan đè người kinh doanh

Gánh nặng thuế, hải quan đè người kinh doanh

Giảm gánh nặng thuế, hải quan sẽ giúp giải phóng nguồn lực cho các công ty trong nước để đầu tư vào kiến thức...

9 liên quan

Tham tán kinh tế 10 nước sẽ dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

Tham tán kinh tế 10 nước sẽ dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

Theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An, sẽ có tham tán kinh tế của Việt Nam ở...

1 liên quan

Tham tán kinh tế 10 nước sẽ dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

Tham tán kinh tế 10 nước sẽ dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An

Theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An, sẽ có tham tán kinh tế của Việt Nam ở...