Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhằm phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), vừa qua, BHXH huyện Chương Mỹ phối hợp với Bưu...

10 liên quan

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019

Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019

Vừa qua, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông...

Huyện Chương Mỹ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến gần với nhân dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng - trụ cột chính của hệ...

74 liên quan

Hội nghị tập huấn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

Ngày 6/12, UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức tập huấn về...

Chương Mỹ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đa số những học viên đã và đang tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Chương Mỹ khi được...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối...

Chương Mỹ vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối...