Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-3-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-3-2018

TCCSĐT - Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Quảng Ninh hợp nhất...

Giám đốc KBNN Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính bị mất chức

Giám đốc KBNN Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính bị mất chức

Ông Nguyễn Tài Tâm – Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định (Nam Định) và những cá nhân bị phản ánh đi lễ chùa...

Cách chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đầu năm

Cách chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đầu năm

Ông Nguyễn Tài Tâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định, đã bị cách chức vì đi lễ đền Trần trong giờ hành...

Kỷ luật lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Kỷ luật lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc

Liên quan đến việc nhiều lãnh đạo, nhân viên Kho bạc Nhà nước TP. Nam Định đi lễ trong giờ làm việc, chiều...

Giáng chức Giám đốc kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ đầu năm

Giáng chức Giám đốc kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ đầu năm

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định Nguyễn Tài Tâm đi lễ đền Trần trong giờ hành chính bị điều chuyển làm...

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Ham đi lễ chùa trong giờ hành chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định đã bị cách chức, điều chuyển công...

Giáng chức Giám đốc Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Giáng chức Giám đốc Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định vừa ra quyết định kỷ luật đối với các lãnh đạo và nhân viên Kho bạc Nhà nước...

Đi lễ trong giờ làm việc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước bị miễn nhiệm chức vụ

Đi lễ trong giờ làm việc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước bị miễn nhiệm chức vụ

Với việc đi lễ trong giờ làm việc, ông Nguyễn Tài Tâm, Giám đốc Kho Bạc nhà nước TP. Nam Định bị miễn nhiệm...