Huỳnh Văn Tiểng – Người dựng nghiệp truyền hình

Huỳnh Văn Tiểng – Người dựng nghiệp truyền hình

'Nào anh em ta cùng nhau xông pha, lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ...

Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng - Tấm gương lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng - Tấm gương lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tọa đàm 'Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam' được tổ chức như một lời tri ân tới sự...

5 liên quan

Tri ân Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng - Tấm gương lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tri ân Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng - Tấm gương lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tọa đàm 'Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam' được tổ chức như một lời tri ân tới sự...

4 liên quan

Tọa đàm 'Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam'.

Chiều 15-3,Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tọa đàm 'Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam'...

1 liên quan

Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng - Người 'truyền lửa' cho nhiều thế hệ nhà báo Việt Nam

Tọa đàm 'Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng với báo chí cách mạng Việt Nam' tổ chức trang trọng chiều 15/3, tại Hà Nội.

5 liên quan