Hội thảo khoa học về Anh hùng, liệt sĩ Đào Phúc Lộc

Hội thảo khoa học về Anh hùng, liệt sĩ Đào Phúc Lộc

Sáng 26/4 tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam phối hợp với thân...

8 liên quan

Huyền thoại về anh hùng tình báo Đào Phúc Lộc

Huyền thoại về anh hùng tình báo Đào Phúc Lộc

Nhân kỷ niệm lần thứ 43 Ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), sáng 26/4,...

1 liên quan

Tọa đàm khoa học về người Cộng sản trung kiên Đào Phúc Lộc

Tọa đàm khoa học về người Cộng sản trung kiên Đào Phúc Lộc

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân...

8 liên quan

Những 'huyền thoại' về người Anh hùng tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam

Những 'huyền thoại' về người Anh hùng tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), hướng tới...

8 liên quan

Hội thảo khoa học về anh hùng, liệt sĩ Đào Phúc Lộc

Hội thảo khoa học về anh hùng, liệt sĩ Đào Phúc Lộc

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa...

8 liên quan

Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Người cộng sản trung kiên, mẫu mực, nhà tổ chức, chỉ huy và hoạt động tình báo xuất sắc

Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc – Người cộng sản trung kiên, mẫu mực, nhà tổ chức, chỉ huy và hoạt động tình báo xuất sắc

Cách đây tròn 70 năm, trong Thư gửi Hội nghị Tình báo Toàn quốc năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 'Tình...

8 liên quan