TP HCM đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước

TP HCM đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước

Sáng 23-6, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020)...

18 liên quan

Khoảng 1.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần VII

Khoảng 1.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần VII

Trong phong trào thi đua yêu nước, TP HCM luôn quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công nhân, nông dân tham...

19 liên quan

TPHCM tuyên dương 85 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp ngày 23/6 do Tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước TPHCM...

220 liên quan

Hơn 1200 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII

Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII diễn ra trong hai ngày 25 và 26/6, dự kiến có hơn 1.200 đại biểu...

3 liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh được chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua yêu nước khu vực phía Nam

Ngày 23-6, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh (Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức họp...

3 liên quan

Không khí thi đua yêu nước ở TP.HCM rất thực chất

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII với chủ đề Năng động Đổi mới – Sáng tạo được tổ chức vào ngày...

3 liên quan

Ông Nguyễn Trường Lưu tái cử chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM

Đại hội Đại biểu đã bầu các chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban Kiểm tra... của Hội Kiến trúc sư TP.HCM.