Phương tiện giao thông bị tịch thu quá 30 ngày thì được đấu giá?

Phương tiện giao thông bị tịch thu quá 30 ngày thì được đấu giá?

Quá thời hạn 30 ngày, chủ phương tiện không đến nhận, không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền...

10 liên quan

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng - Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, vừa được...

67 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Với số phiếu đa số, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc...

27 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn...

67 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

Chiều nay, 25/11, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã được Quốc hội bầu làm Chủ...

67 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Chiều 25-11, với 440 đại biểu (bằng 91% tổng số đại biểu) bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh...

67 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

67 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Với 91% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm...

67 liên quan

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Với đa số phiếu tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật...

67 liên quan