Ứng dụng công nghệ rô-bốt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ rô-bốt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Công nghệ rô-bốt đang được ứng dụng vào mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, mang lại nhiều thay đổi mạnh mẽ cho...

4 liên quan

Cách mạng Công nghiệp 4.0: Kịch bản nào hoàn hảo cho doanh nghiệp Việt Nam

Cách mạng Công nghiệp 4.0: Kịch bản nào hoàn hảo cho doanh nghiệp Việt Nam

Chiến lược về cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam đòi hỏi phải được thiết kế và có những lộ trình cụ thể,...

4 liên quan

Đi tìm lời kết cho 'chuyện con robot' tại Việt Nam
Đi tìm lời kết cho 'chuyện con robot' tại Việt Nam - Ảnh 1 Đi tìm lời kết cho 'chuyện con robot' tại Việt Nam - Ảnh 2 Đi tìm lời kết cho 'chuyện con robot' tại Việt Nam - Ảnh 3

Đi tìm lời kết cho 'chuyện con robot' tại Việt Nam

Công nghệ robot - Cơ điện tử là khái niệm không còn mới mẻ trên thế giới, nhưng với những thách thức còn tồn...

1 liên quan

Xưởng sản xuất ô tô bằng 1.200 robot lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

Xưởng sản xuất ô tô bằng 1.200 robot lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

Ở Việt Nam, đã có những nhà máy hàng ngàn người máy sản xuất xe ô tô, những dây chuyền chế biến độc hại không...

17 liên quan

Những xu hướng mới phát triển, ứng dụng công nghệ robot trong công nghiệp hiện nay

Những xu hướng mới phát triển, ứng dụng công nghệ robot trong công nghiệp hiện nay

Các xu hướng phát triển robot trong công nghiệp sẽ theo hướng từ môi trường cấu trúc sang môi trường không...

17 liên quan

DN Việt đứng trước thách thức rất lớn về ứng dụng công nghệ robot

DN Việt đứng trước thách thức rất lớn về ứng dụng công nghệ robot

Các doanh nghiệp Việt rất cần những nhà khoa học phối hợp trả lời câu hỏi 'Ai?' và 'Làm như thế nào?' để giải...

3 liên quan

Đột phá thúc đẩy phát triển công nghệ robotics

Đột phá thúc đẩy phát triển công nghệ robotics

Một trong những đặc trưng cơ bản của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự kết nối: Kết nối giữa thế...

Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học trong phát triển công nghệ rô bốt

Tăng cường liên kết nghiên cứu khoa học trong phát triển công nghệ rô bốt

Nhu cầu ứng dụng công nghệ rô bốt vào sản xuất trong các doanh nghiệp Việt là có thật, tuy nhiên, do nhiều...

166 liên quan

Xưởng sản xuất ô tô bằng 1.200 robot lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

Xưởng sản xuất ô tô bằng 1.200 robot lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam

Robot chế ô tô, robot đóng bao và bốc vác cho đến làm dịch vụ và thậm chí chơi nhạc... đã có hàng triệu con...

1 liên quan

Doanh nghiệp 'khát' công nghệ hiện đại

Doanh nghiệp 'khát' công nghệ hiện đại

Dù có nhu cầu lớn đối với công nghệ hiện đại nhưng doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn thách thức...

14 liên quan

Liên kết để đẩy mạnh công nghệ Robot vào Việt Nam

Liên kết để đẩy mạnh công nghệ Robot vào Việt Nam

Tăng cường liên kết giữa các nhà khoa học nước ngoài với trong nước sẽ là giải pháp căn cơ để thúc đẩy hơn...

3 liên quan