Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018)

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018)

Chương trình 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ' của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;...

1 liên quan

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) : Đồng bào các dân tộc hướng về Bác

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) : Đồng bào các dân tộc hướng về Bác

Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018),...

1 liên quan

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Trong dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2018), nhiều địa phương trong...

15 liên quan

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại 'Ngôi nhà chung'

Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại 'Ngôi nhà chung'

Hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2018), tại Làng Văn hóa - Du lịch...

10 liên quan

Tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ'

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho biết: từ ngày 2 đến 31-5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt...

10 liên quan

Chuỗi hoạt động tháng 5 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ' tại Làng Văn hóa

Chuỗi hoạt động tháng 5 'Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ' tại Làng Văn hóa

Từ ngày 2 - 31.5.2018 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 5 với...

10 liên quan