Quốc hội Cuba thông qua sở hữu tài sản tư nhân

Quốc hội Cuba thông qua sở hữu tài sản tư nhân

Các đại biểu quốc hội Cuba hôm 22-7 thông qua dự thảo Hiến pháp mới, theo đó công nhận quyền sở hữu tài sản...

Cuba bàn sửa đổi hiến pháp

Cuba bàn sửa đổi hiến pháp

Một bản dự thảo hiến pháp mới đang được các đại biểu Quốc hội Cuba bàn luận.

Cuba đặt quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội

Cuba đặt quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội

Dự thảo hiến pháp mới của Cuba được Quốc hội nước này đưa ra thảo luận vào cuối tuần qua nhấn mạnh vai trò...

Cuba sửa đổi hiến pháp chấp nhận kinh tế tư nhân

Cuba sửa đổi hiến pháp chấp nhận kinh tế tư nhân

Ngày 22.7, các nhà lập pháp Cuba đã đồng ý một dự thảo hiến pháp mới để đổi mới đất nước bằng cách công nhận...

Cuba hướng tới công nhận sở hữu tư nhân

Cuba hướng tới công nhận sở hữu tư nhân

Quốc hội Cuba thảo luận một loạt các cải cách về hiến pháp, bao gồm công nhận quyền sở hữu tư nhân và mở đường...

Quốc hội Cuba thông qua Hội đồng Bộ trưởng mới

Quốc hội Cuba thông qua Hội đồng Bộ trưởng mới

Trong khuôn khổ phiên họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Cuba nhiệm kỳ khóa IX bắt đầu hôm 21-7, cơ quan...