Đối thoại để gỡ khó ở Lào Cai

Đối thoại để gỡ khó ở Lào Cai

Từ năm 2013 trở lại đây, các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Lào Cai đặc biệt coi trọng công tác tiếp...

1 liên quan

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Bài 3: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự tiêu biêủĐể góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở...

159 liên quan

Phát huy nội lực nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm

Nhằm tạo khí thế, kết quả mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở, thời gian qua cấp ủy các cấp...

159 liên quan

10 năm nông thôn mới: Hiệu quả từ tái cơ cấu nông nghiệp

Nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của...

144 liên quan

LÀO CAI KHOANH VÙNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định thành lập gần 30 chốt kiểm dịch tại tất cả 9 huyện,...

1186 liên quan

Nâng cao vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết...

8 liên quan