Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM và Lâm Đồng

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM và Lâm Đồng

TP.HCM và Lâm Đồng vừa kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm...

206 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đối với Giám...

6 liên quan

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới, Quảng Ninh và Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 – 2020....

3 liên quan

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh ủy viên Ban...

6 liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh...

6 liên quan

Về cơ sở để 'thấu' lòng dân

Từ những xã vùng ven phố thị, đến những buôn làng xa xôi phía thượng nguồn sông Đồng Nai, qua những miền...