Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại Kim Động

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại Kim Động

Phương hướng nhiệm kỳ tại đại hội đảng bộ huyện Kim Động (Hưng Yên) xác định xây dựng huyện này trở thành...

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Hưng Yên, Quảng Nam

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Hưng Yên, Quảng Nam

Các tỉnh Hưng Yên, Quảng Nam vừa triển khai quyết định về công tác nhân sự, điều động và bổ nhiệm cán bộ...

171 liên quan

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Ông Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Hưng Yên, vừa...

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

Ngày 7/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để...

Ông Trần Quốc Toản được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên bầu ông Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh...