Ông Hoàng Anh Cương tái cử Bí thư Huyện ủy Na Hang

Ông Hoàng Anh Cương tái cử Bí thư Huyện ủy Na Hang

Ông Hoàng Anh Cương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Na Hang nhiệm kỳ...

78 liên quan

Ban Bí thư kiện toàn nhân sự, lãnh đạo mới tại Cần Thơ, Tuyên Quang

Ban Bí thư kiện toàn nhân sự, lãnh đạo mới tại Cần Thơ, Tuyên Quang

Các địa phương Cần Thơ và Tuyên Quang vừa tổ chức triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về...

5 liên quan

Tuyên Quang: Trao quyết định cho 5 tân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp...

5 liên quan

Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ngày 21/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên...

5 liên quan

Tuyên Quang: Đồng chí Hoàng Anh Cương làm Bí thư Huyện ủy Na Hang

Ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố Quyết định chuẩn y, điều động, chỉ định đồng chí...

10 liên quan

Tuyên Quang: Sơn Phú kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (1958 – 2018)

Ngày 5/12/2018, Đảng bộ xã Sơn Phú – huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày...

Tuyên Quang: Dự 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại bản Tàm, xã Sơn Phú (Na Hang)

Tuyên Quang: Dự 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại bản Tàm, xã Sơn Phú (Na Hang)

Hôm nay (14/11) được sự hướng dẫn của lãnh đạo huyên Na Hang (Tuyên Quang), chúng tôi đã về dự Ngày hội đại...

3 liên quan