Tòa bác đơn vụ kiện suốt 10 năm Việt kiều Mỹ đòi bệnh viện mắt bồi thường 53.000 USD

Tòa bác đơn vụ kiện suốt 10 năm Việt kiều Mỹ đòi bệnh viện mắt bồi thường 53.000 USD

Cho rằng không đủ cơ sở xác định được biến chứng sau phẫu thuật là do Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành...

5 liên quan

Bác đơn kiện của Việt kiều đòi bệnh viện mắt bồi thường 53.000 USD

Bác đơn kiện của Việt kiều đòi bệnh viện mắt bồi thường 53.000 USD

Tòa xét thấy không đủ cơ sở xác định được biến chứng sau phẫu thuật mắt của ông Thông nên bác đơn của nguyên...

20 liên quan

Việt kiều Mỹ thua kiện trong vụ đòi bệnh viện mắt bồi thường 53.000 USD

Việt kiều Mỹ thua kiện trong vụ đòi bệnh viện mắt bồi thường 53.000 USD

Tòa cho rằng, nguyên đơn không có đủ cơ sở chứng minh việc chữa trị của BV mắt TTN có sai sót. Các hóa đơn...

5 liên quan

Tuyên án Việt kiều Mỹ đòi bệnh viện bồi thường 53.000 USD

Tuyên án Việt kiều Mỹ đòi bệnh viện bồi thường 53.000 USD

Theo tòa và viện kiểm sát, Việt kiều Mỹ chưa chứng minh được mối quan hệ nhân quả để yêu cầu bệnh việt mắt...

5 liên quan

Việt kiều đòi bồi thường 56.000 USD sau mổ mắt hỏng: Tòa bác đơn khởi kiện

Việt kiều đòi bồi thường 56.000 USD sau mổ mắt hỏng: Tòa bác đơn khởi kiện

HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn không chứng minh được tính xác thực của các hóa đơn chữa...

8 liên quan

Một Việt kiều đòi bồi thường 56.000 USD vì bị mổ mắt hỏng

Một Việt kiều đòi bồi thường 56.000 USD vì bị mổ mắt hỏng

Một Việt kiều đòi bồi thường 56.000 USD vì bị mổ mắt hỏng, liên quan đến Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Thái Thành...

1 liên quan