Bạo lực học đường - Bài 1: Chuyện không riêng của Việt Nam

Bạo lực học đường - Bài 1: Chuyện không riêng của Việt Nam

Hiếm khi nào, thông tin về bạo lực học đường lại 'nóng' trên các diễn đàn, mạng xã hội và các phương tiện...

4 liên quan

Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

Theo số liệu của UNESCO (năm 2017), tỷ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường hàng năm...

4 liên quan

Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

Theo số liệu của UNESCO (năm 2017), tỷ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường hàng năm...

Các chuyên gia giáo dục đề xuất mô hình phòng chống bạo lực học đường

Các chuyên gia giáo dục đề xuất mô hình phòng chống bạo lực học đường

Bạo lực học đường là vấn đề không riêng biệt của học đường Việt Nam, mà bạo lực học đường ở nhiều quốc gia...

3 liên quan

Chống bạo lực học đường: Đưa giáo dục giá trị sống vào trường học

Chống bạo lực học đường: Đưa giáo dục giá trị sống vào trường học

Gần 20.000 đại biểu tại 640 điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dự hội nghị trực tuyến Bảo đảm an ninh, an toàn...

2 liên quan

Bắt nạt trực tuyến đang có xu hướng gia tăng

Bắt nạt trực tuyến đang có xu hướng gia tăng

Bạo lực học đường đang có diễn biến phức tạp, trong đó, bắt nạt là vấn đề hiện đáng báo động ở trẻ em và thanh...

2 liên quan