Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển

Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển

Hội nghị 'Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt...

390 liên quan

Việt Nam có tài nguyên vô tận là chất xám, sự sáng tạo

Việt Nam có tài nguyên vô tận là chất xám, sự sáng tạo

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia,...

Các ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát triển KHCN

Ngày 15/5 tại Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội...

5 liên quan

Người Việt Nam có đầy đủ tố chất bẩm sinh cho sự sáng tạo, nếu có đủ những dưỡng chất tốt

Sáng 15-5 tại Hà Nội, Bộ KH-CN phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Liên minh Đổi mới sáng...

7 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định con người Việt Nam có đầy đủ tố chất, tiềm năng sáng tạo để...

Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam'

Ngày 15/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo -...

13 liên quan

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh...

13 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên...

3 liên quan

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Đây là lần đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo của các quốc gia, quỹ, tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới...

7 liên quan

Thủ tướng: Cần tìm ra điểm kích hoạt doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng cho rằng, cần khẳng định, trung tâm đổi mới sáng tạo phải từ doanh nghiệp, lấy các loại hình...

11 liên quan

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất

Thực tiễn đã cho thấy nhiều nước giàu tài nguyên, nhưng không thể tăng trưởng nhanh và bền vững, ngược lại...

3 liên quan

Thủ tướng: Thử nghiệm mô hình 'Nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành'

Thủ tướng nêu rõ chuyển từ mô hình sử dụng ngân sách nhà nước sang đồng tài trợ, tiến đến tự chủ tài chính,...

6 liên quan

Đầu tư vào khoa học, công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành 'con hổ châu Á'

Để trở thành 'con hổ châu Á,' Việt Nam cần tăng trưởng cao về xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu, bắt kịp về...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sáng tạo phải từ con người và vì con người

Ngày 15-5,

13 liên quan

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 15/5/2919, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng...

Kinh tế số, công nghệ số sẽ giúp Việt Nam trở thành 'con hổ châu Á'

'Việt Nam có vị thế phù hợp để thúc đẩy kinh tế số. Chuyển đổi số sẽ đem lại khoảng 1,1% tăng trưởng GDP...

7 liên quan

'Nhờ khoa học công nghệ, con cháu đời sau sẽ được hưởng lợi'

Đây là nhận định của ông Stefan Hajkowicz Nhà khoa học cao cấp CSIRO tại Hội nghị 'Khoa học, công nghệ và...

3 liên quan

Bí quyết về con người, công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh Đổi mới...

11 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một...

Thủ tướng dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một...

13 liên quan

Lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam'...

13 liên quan

Đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột phát triển

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy trả lời phỏng vấn về những kỳ vọng của Việt Nam trong việc...

Bàn giải pháp đưa đổi mới sáng tạo thành trụ cột phát triển KT-XH

Lần đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo của các quốc gia, các quỹ, các tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới...

13 liên quan