KHCN - Trụ cột phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

KHCN - Trụ cột phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

10 liên quan

Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển

Đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển

Hội nghị 'Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam'...

17 liên quan

CEO Công ty DTT: 'Việt Nam đã làm chủ được công nghệ Chính phủ điện tử, Chính phủ số'

CEO Công ty DTT: 'Việt Nam đã làm chủ được công nghệ Chính phủ điện tử, Chính phủ số'

Theo CEO Công ty CP Công nghệ DTT Nguyễn Thế Trung, sau 15 năm, Việt Nam đã làm chủ được một công nghệ có...

3 liên quan

Việt Nam có tài nguyên vô tận là chất xám, sự sáng tạo

Việt Nam có tài nguyên vô tận là chất xám, sự sáng tạo

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia,...

11 liên quan

Đổi mới sáng tạo - Nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Đổi mới sáng tạo - Nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Theo đánh giá của tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), trong những năm gần đây, Việt Nam luôn tăng hạng...

31 liên quan

Chi cho KH-CN của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,44% GDP

Chi cho KH-CN của Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 0,44% GDP

Nếu không mạnh dạn đầu tư cho KH-CN và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong chính cái hố năng suất...

11 liên quan

Các ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát triển KHCN

Các ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát triển KHCN

Ngày 15/5 tại Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội...

5 liên quan

Thủ tướng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng khẳng định, cần phải xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát...

8 liên quan

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 'Khoa học, công nghệ và ĐMST là nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững'

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 'Khoa học, công nghệ và ĐMST là nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững'

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và lan rộng, mang tới nhiều cơ hội và thách thức...

10 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Con người phải là trung tâm của sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định con người Việt Nam có đầy đủ tố chất, tiềm năng sáng tạo để...

17 liên quan

Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam'

Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam'

Ngày 15/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội, Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo...

17 liên quan

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Nhằm làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát triển...

17 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ một cách tương xứng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ một cách tương xứng - Ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ một cách tương xứng - Ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ một cách tương xứng - Ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ một cách tương xứng

'Thực tiễn đã cho thấy, nhiều nước giàu tài nguyên nhưng không thể tăng trưởng nhanh và bền vững, ngược lại...

19 liên quan

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh Đổi...

17 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên...

3 liên quan

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Các chuyên gia nước ngoài góp ý cho Việt Nam về khai thác tài nguyên 'quý giá nhất'

Đây là lần đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo của các quốc gia, quỹ, tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới sáng...

10 liên quan

Thủ tướng: Cần tìm ra điểm kích hoạt doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: Cần tìm ra điểm kích hoạt doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thủ tướng cho rằng, cần khẳng định, trung tâm đổi mới sáng tạo phải từ doanh nghiệp, lấy các loại hình doanh...

11 liên quan

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất

Thực tiễn đã cho thấy nhiều nước giàu tài nguyên, nhưng không thể tăng trưởng nhanh và bền vững, ngược lại...

2 liên quan

Thủ tướng: Thử nghiệm mô hình 'Nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành'

Thủ tướng: Thử nghiệm mô hình 'Nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành'

Thủ tướng nêu rõ chuyển từ mô hình sử dụng ngân sách nhà nước sang đồng tài trợ, tiến đến tự chủ tài chính,...

6 liên quan

Đầu tư vào khoa học, công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành 'con hổ châu Á'

Đầu tư vào khoa học, công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành 'con hổ châu Á'

Để trở thành 'con hổ châu Á,' Việt Nam cần tăng trưởng cao về xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu, bắt kịp về công...

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN tham mưu cho Chính phủ 5 vấn đề lớn

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN tham mưu cho Chính phủ 5 vấn đề lớn

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN đầu mối phối hợp các bộ, ngành, tổ chức liên quan tham mưu cho Chính phủ 5 vấn...

3 liên quan

'Cần phải có bước chuyển chiến lược trong nghiên cứu và phát triển'

'Cần phải có bước chuyển chiến lược trong nghiên cứu và phát triển'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, Việt Nam cần phải có một bước chuyển đổi về mặt chiến lược...

10 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sáng tạo phải từ con người và vì con người

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sáng tạo phải từ con người và vì con người

Ngày 15-5,

17 liên quan

Vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH của Việt Nam

Vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH của Việt Nam

Hội nghị quốc tế với chủ đề 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế...

31 liên quan

Thủ tướng dự hội nghị Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự hội nghị Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị 'Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Một...

31 liên quan

KH-CN và đổi mới sáng tạo: Nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

KH-CN và đổi mới sáng tạo: Nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN, Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong...

11 liên quan

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh 1
Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh 2
Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh 3

Thủ tướng dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 15/5/2919, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo-Một...

17 liên quan

Kinh tế số, công nghệ số sẽ giúp Việt Nam trở thành 'con hổ châu Á'

Kinh tế số, công nghệ số sẽ giúp Việt Nam trở thành 'con hổ châu Á'

'Việt Nam có vị thế phù hợp để thúc đẩy kinh tế số. Chuyển đổi số sẽ đem lại khoảng 1,1% tăng trưởng GDP mỗi...

7 liên quan

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Cải cách đổi mới khoa học công nghệ trở thành trụ cột của nền kinh tế

Ngày 15.5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc và Liên minh Đổi mới sáng...

17 liên quan

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

'Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột của Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định...

31 liên quan

'Nhờ khoa học công nghệ, con cháu đời sau sẽ được hưởng lợi'

'Nhờ khoa học công nghệ, con cháu đời sau sẽ được hưởng lợi'

Đây là nhận định của ông Stefan Hajkowicz Nhà khoa học cao cấp CSIRO tại Hội nghị 'Khoa học, công nghệ và...

3 liên quan

Bí quyết về con người, công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt

Bí quyết về con người, công nghệ là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Liên minh Đổi mới...

11 liên quan

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

'Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột của Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định KHCN...

31 liên quan

Đổi mới sáng tạo gắn liền với chuyển đổi số, kinh tế số là trụ cột mới của nền kinh tế

Đổi mới sáng tạo gắn liền với chuyển đổi số, kinh tế số là trụ cột mới của nền kinh tế

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn liền với nền chuyển đổi số, kinh tế số trong tương lai được xác...

31 liên quan

Thủ tướng dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một...

17 liên quan

Lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Lãnh đạo Chính phủ sẽ tham dự hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hội nghị 'Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam'...

17 liên quan

Đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột phát triển

Đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột phát triển

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy trả lời phỏng vấn về những kỳ vọng của Việt Nam trong việc...

Bàn giải pháp đưa đổi mới sáng tạo thành trụ cột phát triển KT-XH

Bàn giải pháp đưa đổi mới sáng tạo thành trụ cột phát triển KT-XH

Lần đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo của các quốc gia, các quỹ, các tổ chức hàng đầu thế giới về đổi mới...

17 liên quan