Doanh nghiệp tài chính - ngân hàng 'áp đảo' về tăng trưởng lợi nhuận trên sàn HNX

Doanh nghiệp tài chính - ngân hàng 'áp đảo' về tăng trưởng lợi nhuận trên sàn HNX

Nhóm doanh nghiệp tài chính - ngân hàng trên sàn HNX ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tới gần 50% trong...

3 liên quan

Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi 19.935 tỷ trong năm 2018

Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi 19.935 tỷ trong năm 2018

Nếu xét theo nhóm ngành thì thì các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành tài chính, ngành công nghiệp và ngành...

3 liên quan

Tổng lợi nhuận khối doanh nghiệp niên yết trên HNX đạt 19.935 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận khối doanh nghiệp niên yết trên HNX đạt 19.935 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 19.935,7...

2 liên quan

Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các doanh nghiệp niêm yết HNX tăng 11,4% so với 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế 2018 của các doanh nghiệp niêm yết HNX tăng 11,4% so với 2017

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, kết quả báo cáo tài chính tự lập quý IV-2018 của các doanh nghiệp niêm yết...

8 liên quan

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/3 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

2 liên quan