Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Một số vấn đề về kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ có vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, đến...

201 liên quan

Đổi mới nội dung các môn học kế toán trong đào tạo chuyên ngành kiểm toán

Đổi mới nội dung các môn học kế toán trong đào tạo chuyên ngành kiểm toán

THS. NGUYỄN THỊ HẰNG (Khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp)

11 liên quan

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng báo cáo tài chính, là nền tảng cho sự công khai minh...

98 liên quan

Kế toán, kiểm toán Việt Nam - Đổi mới toàn diện, vững bước tương lai

Trải qua 25 năm, kế toán và kiểm toán Việt Nam đã có nhiều cải cách và đổi mới, đáp ứng yêu cầu của kinh tế...

8 liên quan

Kiểm toán độc lập và vai trò trong nền kinh tế thị trường

Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất...

3 liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

NGUYỄN THỊ GIANG (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên)

1 liên quan

VACPA phát hành sách Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore (bản tiếng Việt)

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Công chứng...

Đạo đức hành nghề kiểm toán*

* Tham luận tại Diễn đàn khoa học 'Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao đạo đức hành nghề trong giai đoạn hiện...

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến độ tin cậy của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

PGS. TS. PHẠM THANH THỦY (Khoa Kế toán - Kiểm toán, Học viện Ngân hàng)

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng quốc gia Nhật

Vũ Nguyễn Hương Nhi cho biết thông qua tác phẩm ''Biển Đêm,'' em muốn giới thiệu với thế giới cảnh đẹp của...

4 liên quan

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bức tranh 'Biển Đêm' của Vũ Nguyễn Hương Nhi, 17 tuổi, đang học tại trường...

4 liên quan

Tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam được trưng bày tại Nhật Bản

Tranh 'Hoàng hôn biển' của Vũ Nguyễn Hương Nhi đại diện cho Việt Nam tham gia triển lãm Mỹ thuật quốc tế...

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Nhật Bản

Bức tranh 'Biển Đêm' của Vũ Nguyễn Hương Nhi, 17 tuổi, đang học tại trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà...

4 liên quan

Tranh của học sinh Việt Nam được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, bức tranh 'Biển Đêm' của Vũ Nguyễn Hương Nhi, 17 tuổi, đang học tại trường...

4 liên quan

Phương pháp xác định chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam

Bài viết trình bày đặc điểm công nghệ sản xuất thép tại Việt Nam và những ảnh hưởng đến phương pháp xác...

Khẳng định vai trò nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập

25 năm qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển rất mạnh mẽ, đóng góp tích cực...

Tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy...

1 liên quan

Đánh giá tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Đánh giá tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Yêu cầu mới trong đào tạo nhân lực kế toán tại các trường trung cấp, cao đẳng tỉnh Bình Dương

Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình...

11 liên quan

Ra mắt Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế

Nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế, ngày 21/12, Hội Kiểm toán...

Hội nghề nghiệp kiểm toán hợp tác thúc đẩy áp dụng IFRS vào Việt Nam

Trong lần ký biên bản ghi nhớ hợp tác song phương (gia hạn) vừa qua giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt...