Nhân sự IT Việt - 'nỗi khao khát' của các công ty Nhật Bản

Nhân sự IT Việt - 'nỗi khao khát' của các công ty Nhật Bản

'Các kỹ sư ở văn phòng này vô cùng tài năng. Tạo ra một nhóm tương tự như vậy dường như là không thể tại Nhật...

2 liên quan

Cuộc chạy đua đào tạo nhân sự blockchain của ngành CNTT Việt Nam

Cuộc chạy đua đào tạo nhân sự blockchain của ngành CNTT Việt Nam

Công nghệ Blockchain ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khiến nhu cầu tuyển dụng...

Việt Nam đang khan hiếm nhân lực có kinh nghiệm về blockchain

Việt Nam đang khan hiếm nhân lực có kinh nghiệm về blockchain

Theo tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam - Navigos Group, lĩnh vực công nghệ blockchain...

Navigos Group: Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng Theo báo cáo của Navigos Group, lĩnh vực công nghệ blockchain (chuỗi khối) đang khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm người Việt.

Navigos Group: Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng Theo báo cáo của Navigos Group, lĩnh vực công nghệ blockchain (chuỗi khối) đang khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm người Việt.

Theo báo cáo của Navigos Group, lĩnh vực công nghệ blockchain (chuỗi khối) đang khan hiếm nhân sự có kinh...

Nhiều DN dệt may phải tuyển nhân lực từ các tỉnh phía Nam

Nhiều DN dệt may phải tuyển nhân lực từ các tỉnh phía Nam

Ngày 10/7 Navigos Group đã công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt...

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư về blockchain gia tăng

Navigos Group vừa công bố dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông...

Nhân sự blockchain: 'Treo' lương gần 70 triệu đồng/tháng vẫn thiếu!

Nhân sự blockchain: 'Treo' lương gần 70 triệu đồng/tháng vẫn thiếu!

Lương 60 triệu đồng/tháng vẫn đỏ mắt tìm kỹ sư IT

Lương 60 triệu đồng/tháng vẫn đỏ mắt tìm kỹ sư IT

Do rất khó tuyển kỹ sư IT Việt, các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này phải tuyển các chuyên...

Nhân lực IT tiếp tục giữ thế thượng phong

Nhân lực IT tiếp tục giữ thế thượng phong

Theo các chuyên gia về lao động việc làm, thời gian tới, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công...