Việt Nam tự sản xuất vắc xin cúm mùa '3 trong 1' giá rẻ

Việt Nam tự sản xuất vắc xin cúm mùa '3 trong 1' giá rẻ

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về việc đã chế tạo và sản...

Việt Nam sản xuất vaccine cúm mùa đạt tiêu chuẩn WHO, rẻ bằng 1/3 hàng nhập

Việt Nam sản xuất vaccine cúm mùa đạt tiêu chuẩn WHO, rẻ bằng 1/3 hàng nhập

Vaccine cúm mùa do Việt Nam sản xuất đạt chất lượng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Nếu được cấp phép...

Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa giá bằng 1/3 hàng nhập

Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo nhiệm vụ khoa học công...

Sản xuất thành công vaccine ngừa cúm mùa 'made in Việt Nam'

Sản xuất thành công vaccine ngừa cúm mùa 'made in Việt Nam'

Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo việc đã chế tạo và sản...

Tin xã hội

Từ năm học 2018 - 2019, Hà Nội đề xuất tăng học phí tất cả các cấp.

Việt Nam công bố sản xuất được vaccine cúm mùa '3 trong 1' với giá bằng 1/3 hàng nhập

Việt Nam công bố sản xuất được vaccine cúm mùa '3 trong 1' với giá bằng 1/3 hàng nhập

Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về việc đã chế tạo và sản...

Sắp có vaccine ngừa cúm mùa 3 trong 1 'made in Vietnam'

Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) vừa có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo việc đã chế tạo và sản...

Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1' rẻ 1/3 giá nhập

Việt Nam sản xuất vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1' rẻ 1/3 giá nhập

Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang vừa công bố sản xuất thành công vắc-xin ngừa cúm mùa '3 trong 1'....