Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Trước những thông tin phản ánh về những bất thường trong quá trình dạy, học, tổ chức thi sát hạch lái xe...

Dân Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô được bao đậu 100%: Lập tổ công tác kiểm tra

Dân Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô được bao đậu 100%: Lập tổ công tác kiểm tra

Sở GTVT Hải Phòng thành lập Tổ công tác trực tiếp làm việc và yêu cầu đơn vị sát hạch lái xe cung cấp toàn...

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

Sở GTVT Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin người dân ở Gia Lai không biết chữ, lũ lượt...

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Sở GTVT Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin bất thường 1 xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải...

Tổng cục Đường bộ VN vào cuộc vụ thi bằng lái ô tô 'cấp tốc' tại Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết đã tiếp nhận thông tin gần 40...

Bất thường một xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái xe ô tô

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết trong 91 trường hợp người dân xã Ia Khai có GPLX ô tô thì có 38...