Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra toàn diện vụ thi sát hạch lái xe ở 2 trung tâm Nam Triệu và Hoàng Phương

Trước những thông tin phản ánh về những bất thường trong quá trình dạy, học, tổ chức thi sát hạch lái xe tại...

21 liên quan

Trung tâm sát hạch lái xe nói gì về việc 'bao đậu' thi giấy phép lái xe

Trung tâm sát hạch lái xe nói gì về việc 'bao đậu' thi giấy phép lái xe

Sở GTVT Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin người dân ở Gia Lai không biết chữ, lũ lượt kéo...

17 liên quan

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

Trung tâm Sát hạch lái xe Hoàng Phương nói gì về việc người không biết chữ thi GPLX 'bao đậu'?

Sở GTVT Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin người dân ở Gia Lai không biết chữ, lũ lượt kéo...

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Lập đoàn kiểm tra thông tin người Gia Lai ra Hải Phòng thi GPLX

Sở GTVT Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin bất thường 1 xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng...

Bất thường một xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái xe ô tô

Bất thường một xã ở Gia Lai khăn gói ra Hải Phòng thi bằng lái xe ô tô

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết trong 91 trường hợp người dân xã Ia Khai có GPLX ô tô thì có 38 trường...