Đẩy mạnh chế biến để tạo đột phá cho xuất khẩu rau quả

Đẩy mạnh chế biến để tạo đột phá cho xuất khẩu rau quả

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 11 tháng năm 2018 đạt 3,5 tỷ USD,...

11 liên quan

Tăng cường chế biến nâng cao giá trị rau quả

Tăng cường chế biến nâng cao giá trị rau quả

Các tháng cuối năm, nhiều nhà máy chế biến rau quả quy mô lớn đi vào vận hành sẽ bổ sung đáng kể năng lực...

1 liên quan

Còn nhiều rào cản trong xuất khẩu nông sản

Hội nhập kinh tế quốc tế, nông sản Việt có thêm nhiều cơ hội xuất khẩu ra các thị trường trên thế giới,...

Xuất khẩu nông sản còn 'vướng' nhiều hàng rào kỹ thuật

Nông sản xuất khẩu cần tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh mới có thể...

37 liên quan

Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu

Tăng trưởng xuất khẩu nông sản Việt Nam hướng tới không chỉ về số lượng mà cần đặc biệt quan tâm đến chất...

1 liên quan

Quản lý hóa chất nâng cao năng lực xuất khẩu cho nông sản Việt

Nông sản Việt Nam xuất khẩu chịu hai hàng rào kỹ thuật quan trọng nhất là an toàn thực phẩm và kiểm dịch...