Đọc 'Tự do đầu tiên và cuối cùng' để hiểu tư tưởng nhà hiền triết Krishnamurti

Đọc 'Tự do đầu tiên và cuối cùng' để hiểu tư tưởng nhà hiền triết Krishnamurti

'Tự do đầu tiên và cuối cùng' tập hợp những bài nói chuyện và giải đáp thắc mắc trực tiếp của chính...

3 liên quan

Nghịch với đời mình

Nghịch với đời mình

Tác phẩm hàm chứa những ý kiến đóng góp độc đáo và chân thực cho tư tưởng giáo dục thế kỷ XXI.

Giáo dục không chỉ tạo ra con người thành công

Giáo dục không chỉ dừng ở việc sở đắc kiến thức, thu thập và kết nối các dữ kiện. Chức năng của giáo dục là...

1 liên quan

Cô đơn, sống không mục đích, người trẻ đang 'nghịch' gì với đời mình?

Nhà hiền triết Krishnamurti cho rằng người trẻ nên ý thức về chính mình một cách trung thực, không định...

Tự do có phải là được làm điều mình muốn?

Diễn giả Krishnamurti chỉ ra rằng đôi khi điều ta muốn bị chi phối bởi truyền thống cũ kĩ hoặc truyền thông...

Bạn đang nghịch gì với đời mình? Hãy sống thật sâu và yêu thương thật nhiều

Bạn đang nghịch gì với đời mình? giúp ta tìm được sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Sống thật sâu và...

17 liên quan

Bạn đang nghịch gì với đời mình?

Bằng cách dẫn người đọc đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác nhờ kinh nghiệm sống dày dặn, cuốn sách Bạn...

'Bạn đang nghịch gì với đời mình?'

Đó là tiêu đề cuốn sách mới của triết gia, nhà diễn thuyết nổi tiếng J. Krishnamurti vừa được First News...