Trái Đất sẽ trở thành nhà kính khổng lồ 'trong vài chục năm nữa'

Trái Đất sẽ trở thành nhà kính khổng lồ 'trong vài chục năm nữa'

Các nhà khoa học cảnh báo các nước cần cấp tốc chuyển sang nền kinh tế xanh bởi ô nhiễm từ nhiên liệu hóa...

Trái đất sẽ bị 'nhà kính' vĩnh viễn

Trái đất sẽ bị 'nhà kính' vĩnh viễn

Nếu băng cực tiếp tục tan, rừng bị đốn hạ và khí nhà kính tăng lên mức cao như hiện nay, Trái đất sẽ vượt...

Thêm một cảnh báo với trái đất

Thêm một cảnh báo với trái đất

Giới khoa học mới đây lên tiếng cảnh báo rằng hiệu ứng domino có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 2 độ...

Cảnh báo Trái Đất bước vào thảm họa không thể cứu vãn

Cảnh báo Trái Đất bước vào thảm họa không thể cứu vãn

Trái Đất có thể sẽ rơi vào trạng thái 'phản ứng' không thể đảo ngược trong tương lai nếu không có hành động...

Trái đất sẽ trở thành một nhà kính khổng lồ 'trong vài chục năm nữa'

Trái đất sẽ trở thành một nhà kính khổng lồ 'trong vài chục năm nữa'

Các nhà khoa học cảnh báo các nước cần cấp tốc chuyển sang nền kinh tế xanh bởi ô nhiễm từ nhiên liệu hóa...

Trái Đất sẽ trở thành nhà kính khổng lồ 'trong vài chục năm nữa'

Trái Đất sẽ trở thành nhà kính khổng lồ 'trong vài chục năm nữa'

Các nhà khoa học cảnh báo các nước cần cấp tốc chuyển sang nền kinh tế xanh bởi ô nhiễm từ nhiên liệu hóa...