Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã tổ chức Triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' với sự tham dự...

3 liên quan

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Công chúng Hà Nội xúc động xem ký ức Trường Sơn tại VCCA

Ngày 26/4/2019, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm 'Ký ức...

12 liên quan

Ký ức Trường Sơn trong những bức tranh

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959 - 19/5/2019) và 44...

12 liên quan

Khai mạc triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959 - 19/5/2019) và 44...

12 liên quan

'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26/4, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ khai mạc triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'.

2 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26- 4, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

12 liên quan

Khai mạc triển lãm nghệ thuật 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Lấy hội họa làm tinh thần chủ đạo, triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh, ký họa được sáng...

2 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'...

12 liên quan

VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

VCCA triển lãm hơn 200 tác phẩm 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Ngày 26.4, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn' giới...

12 liên quan

VCCA giới thiệu triển lãm 'Ký ức đường Trường Sơn'

Ngày 26/4/2019, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) khai mạc triển lãm 'Ký ức Đường Trường Sơn'...

12 liên quan

Khai mạc triển lãm nghệ thuật 'Ký ức Đường Trường Sơn'

Lấy hội họa làm tinh thần chủ đạo, triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh, ký họa được sáng...

3 liên quan