Kiểm định chất lượng giáo dục: Tác động mạnh tới nhận thức và văn hóa

Kiểm định chất lượng giáo dục: Tác động mạnh tới nhận thức và văn hóa

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt...

4 liên quan

Bài 4: Tạo dựng văn hóa chất lượng sau kiểm định

Bài 4: Tạo dựng văn hóa chất lượng sau kiểm định

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đã mang lại những thay đổi tích cực trong công tác quản trị nhà trường....

Bài 3: Chuyển động tích cực

Theo lãnh đạo các cơ sở GDĐH, kiểm định chất lượng (KĐCL) có tác động lớn đến mọi phương diện hoạt động của...

Bài 1: Hướng tới chuẩn mực chất lượng

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, các trường ĐH sẽ được thực hiện quyền tự chủ, gắn với...

116 liên quan

Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Tiên quyết là đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

Là một trong những trường đại học (ĐH) đào tạo chuyên ngành về kỹ thuật, công nghệ có uy tín của khu vực miền...

Đại học Đà Nẵng hướng đến chuẩn mực quốc tế

Kiểm định chất lượng (KĐCL), đặc biệt KĐCL khu vực và quốc tế là một trong những yêu cầu mang tính cấp bách...