Hà Nội cách chức bí thư, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch huyện Phúc Thọ

Hà Nội cách chức bí thư, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch huyện Phúc Thọ

Ông Hoàng Mạnh Phú, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ cùng với ông Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư...

14 liên quan

Vì sao Bí thư huyện Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong Đảng?

Vì sao Bí thư huyện Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong Đảng?

Trong thời gian là Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, ông Hoàng Mạnh Phú – Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đã có sai phạm...

14 liên quan

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách các chức vụ trong Đảng

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách các chức vụ trong Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Mạnh Phú bằng hình thức cách chức tất...

1 liên quan

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong đảng

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ bị cách tất cả chức vụ trong đảng

Trong thời gian là Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, ông Hoàng Mạnh Phú – Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đã có sai phạm...

14 liên quan

Bí thư huyện Phúc Thọ, Hà Nội bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Bí thư huyện Phúc Thọ, Hà Nội bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Phú,...

14 liên quan