Tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm

Chiều 28-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng (TCXD) Đảng, đánh giá...

81 liên quan

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng

Chiều 28-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

8 liên quan

Bộ Chính trị Kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ tới

Bộ Chính trị Kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ tới

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính...

76 liên quan

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn và quy định, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc...

76 liên quan

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị kết luận độ tuổi tái cử của nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn và quy định, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc...

76 liên quan

Toàn văn Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020- 2025

Toàn văn Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020- 2025

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Kết luận số 60 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và...

81 liên quan