Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Ngày 30-8, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) tổ chức khởi công Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh....

Khẳng định vai trò của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Khẳng định vai trò của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Ngày 30/8, tại huyện Hưng Hà, Viện Sử học Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, UBND huyện...

Vinh danh một chí sĩ yêu nước quê hương Thái Bình

Vinh danh một chí sĩ yêu nước quê hương Thái Bình

Sáng 30-8, tại huyện Hưng Hà (Thái Bình), Viện Sử học Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình,...

Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về nước

Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương về việc tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ...

Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm

Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương về việc tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn...

Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về nước

Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương về việc tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ...